"A festészet a nem érzékelhető
dolgokra is kiterjed. Ezek
jelentik legfőbb célját.."

                                             Winckelmann

 

Bölcs mondások

Kínálatunk

     ► Film

     ► Színház

     ► Irodalom

     ► Vers-antológiák

     ► Rock Legendák

     ► Mitológia

     ► Lexikon


"Ahol jók a feltételek, semmi nem
jár nehézséggel."
Machiavelli

"Ahová az értelem nem hatol be,
az érzés eljut."
Bonaventura

"Nem a ház szerez tiszteletet urának,
hanem az úr a házának."
Cicero

"Fából szeget csak szeg tud kifeszíteni?
Első szerelmet új hadd űzzön így ki !"
Lodovico Ariosto

"Az öregség a tévedések korszaka,
az ifjúság a csalódásoké."
Eugéne Scribe

"Rengeteg hazugság van a világon, és
a legrosszabb az, hogy a fele igaz."
Winston Churchill

"Néha szörnyűséges árat kell fizetni
azért, ha az embernek mindíg
igaza van."
Mortimer Feinberg

"A jó öreg Idő mindenkinél többet tud.
Több problémát old meg, mint a világ
összes elméje."
Frank Crane

"Az alkotó elmék mindig képesek
voltak túlélni a legrosszabb
oktatást is."
Anna Freud

"A szegénység nem csorbítja
senkinek nemességét, legfeljebb
a vagyonát."
Boccaccio

"Ha Rómában élsz, élj római módon;
ha másutt élsz, élj úgy,
ahogy ott élnek."
Ambrosius
"Az emberek hajlanak a tisztességre,
ha olyanok a feltételek, hogy
megengedhetik maguknak."
Thomas Jefferson

"A művészet örök, az élet rövid,
s a tapasztalat csalékony."
Temesvári Pelbárt

"A boldogság egy köztes állapot a
túl kevés és a túl sok között.
Channing Pollock

"A gazdagságban az a szörnyű, hogy
a gazdagokkal kell élned."
Logan Pearsall Smith

"A bölcs ember több lehetőséget
teremt, mint amennyit készen talál."
Francis Bacon

"Lehetőség nélkül a képességek
nem sokat érnek."
Bonaparte Napoleon

"Az emberek akik képtelenek nevetni,
általában fellengzősek, pózolók és önzők.."
Thackeray


"Aki képmutatóként mindig ugyanazt
a szerepet játssza, végül megszűnik
képmutató lenni."

Friedrich Nietzsche

"A logika annak művészete, hogyan
haladjunk magabiztosan a
rossz irányba."

Joseph Krutch

"Jobb, ha az ellenségeid
ostobának tartanak, mintha
ravasznak."

Lee Wallek

"Oly korban élünk mikor lehetetlenné
válik minden lehető."
Vitezslav Nezval

"A bolondok, a részegek meg a
gyerekek mindíg az igazságot mondják."

Georg Büchner

"A hajókkal sosincs baj. Csak az
emberekkel akik rajtuk vannak.."
Joseph Conrad

"A jó tulajdonságokat szeretjük, a rossz tulajdonságokba szerelmesek vagyunk."
Karinthy Frigyes

"Rabolunk, mert erő vagyunk... és az
erő nem ad számot arról, amit végez." Turgenyev

"Éjjel csak hálóing van az emberen, és
alatta mindjárt ott a jellem."
Musil

"Szerelemről a nők tárgyilagosabban
és egyben titokzatosabban gondol-
kodnak a férfiaknál..."
Déry Tibor

"Úgy kellene élni, mint valami
szerzetes, aki azonban kéthetenként
ellátogat a bordélyházba."
Van Gogh

"A bolondban az ijeszt meg
legjobban ha esze van."

Anatole France

"A politika nem a lehetséges művészete, hanem választás a katasztrófális és a kellemetlen között."
John Kenneth Galbraith

"A fiatal arc nagyon kedves, de
mindig kissé hétköznapi."


Guy de Maupassant

"A lányok hamarabb megtanulják, mi
az érzés, mint a férfiak, mi a
gondolkodás."
Voltaire

"Amikor egy ember azt mondja neked,
hogy munkával lett gazdag, kérdezd
meg, kiével?"
Don Marquis

"A gyűlölet magától visszaszáll
azokra, akik táplálják őket."

Beethoven

"Nehéz feltételezni másról, hogy az
igazat mondja, amikor tudjuk, hogy a
helyében hazudnánk."
H. L. Mencken

"A média képtelen különbséget tenni
egy kerékpáros balesete és a
civilizáció összeomlása között."
G. B. Shaw

"Sok férfi az első feleségének köszönheti a sikerét, és a sikerének köszönheti a
második feleségét."

Jim Backus

"Ne akarjunk több jót az embereknek,
mint amit még el tudnak viselni."

Thomas Jefferson


"A reklám az érvelés modern változata.
Rendeltetése, hogy a rosszat jobbnak
állítsa be."
Santayana

"A felelősségtől való írtózás
korunk egyik nagy betegsége."

Bismarck

"A Föld Naprendszerünk
elmegyógyintézete."

Samuel Cadman

"A mester humanizmusához tartozik,
hogy óvja tanítványait önmagától."
Friedrich Nietzsche

"A rossz törvények az önkényuralom
legrosszabb formái."
Edmund Burke

"A rendkívüli törvénnyel könnyű
visszaélni."
Charlotte Bronte

"Ha a pénz nem is hozza meg a boldogságodat, lehetővé teszi, hogy kényelemben légy boldogtalan."
Lord Mancroft

"A történelem alig egyéb, mint a
nemzetek bűnlajstroma."

H
erbert Spencer

"Az ember, miután teljesen átformálta
a környezetét, talán végre nekilát,
hogy átformálja önmagát."
Will Durant

"Nincs izléstelenebb, mint a
kötelességből mutatott önzetlenség.."

David Seabury

"Az embernek szüksége van egy
bizonyos mennyiségű intelligens
tudatlanságra, hogy vigye valamire."
Charles Kettering

"A világgal az a baj, hogy az ostobák
holtbiztosak mindenben, az intelligensek pedig tele vannak kételyekkel."
Dale Baughman

"Az élet művészete annak a tudása,
mikor higgyünk a hazugságokban."


Cesare Pavese

"Bár az igazság ritka kincs, a kínálat
mindíg nagyobb volt belőle, mint
a kereslet."
Josh Billings

"A médiák kötelessége az, hogy a
jelszavakat ne keverjék össze a
megoldásokkal."
Edward Murrow

"Óvakodnunk kell a szükségtelen
újításoktól, különösen, ha azokat a
logika sugallja.."
Winston Churchill

"A legtöbben eladják a lelkiismeretüket
és a bevételből élnek tovább."

Logan Pearsall Smith

"Az a társadalom szabad, ahol
biztonságban lehetsz népszerűtlen."

Adlai Stevenson

"Ha nem akarsz csinálni semmit, akkor az értekezletek nélkülözhetetlenek."

Kenneth Galbraith

"A feladatot, nem pedig magunkat
kell komolyan vennünk."

Peter Ustinov

"A bankár olyan fickó, aki kölcsön adja az esernyőjét, amikor süt a nap, és azonnal visszakéri, amint esni kezd."
Mark Twain


"Ahová az értelem nem hatol be,
az érzés oda is eljut."


Bonaventura

"A világon csak kétféle tragédia létezik.
Az egyik, hogy nem kapod meg amit
akarsz, a másik, hogy megkapod."
Oscar Wilde

"Ha a mennyországban nem szabad
nevetni, akkor nem akarok oda jutni."

Luther Márton

"Eszményinek azt a kormányzatot
nevezhetjük, amelynél maximális a
rend és minimális a korlátozás."
F
rank Crane

"Az üzlet a háború és a sport
sajátos keveréke."

André Maurois

"A vak szerencse azoknak adja
ajándékait, akik nem tudják hasznát
venni."
Ben Jonson

"A történelem arra tanít minket, hogy
az emberek sosem tanulnak belőle
semmit."
Friedrich Hegel

"Minden civilizált társadalom első
parancsolata: hagyd, hogy az emberek
külömbözőek legyenek."

David Grayson

"Az élet az, ami velünk történik,
miközben nekünk teljesen más
terveink vannak."
John Lennon

"A férfi akkor sem mond igazat, amikor
beszél, az asszony akkor is hazudik,
ha hallgat."
Móra Ferenc

"Az orvostudomány olyan hatalmasat
fejlődött, hogy már nem is létezik
egézséges ember."
A
ldous Huxley

"Miután rájöttünk, hogy az életnek
semmi értelme, nincs más hátra, mint
hogy értelmet adjunk neki !"
Lucian Blaga

"Semmilféle módszer vagy tudomány
nem pótolhatja az örökké éber
figyelmet."

Henry David Thoreau

"A női szív egy őszibarackmag. Az
ember teli szájjal beleharap, és
hirtelen kitöri a fogát."
Jules Renard

"A legfontosabb, legérdekesebb gondo- latok éppen azok, amelyeket soha el
nem mondunk egymásnak."
Lev Tolsztoj

"Könnyebb egy eszméért meghalni,
mint egy eszméért élni."
J. M. Unruh

"Minden távozásban ott az
elmúlás képe."
George Eliot

"Sokkal jobb nem birtokolni,
mint elveszíteni."
Hebbel

"Az ember legjobb meghatározása:
kétlábú és hálátlan élőlény."


Dosztojevszkij

"Ne lopj: hősködés a lopás,
Jövedelmezőbb a csalás."


Clough

"Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasoknak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak."
Ady Endre


"Tisztelni kell minden emberben az
embert, ha nem is azt aki, legalább
azt akinek lennie kellene."
Amiel

"Minden rom. A művészet örök.
A többi por. A népet túléli a szobor."

Théophile Gautier

"Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?..."
Vajda János

"A túlságosan könnyű siker megfosztja
a varázsától a szerelmet, az
akadályok viszont emelik értékét."

Stendhal

"Aki egyszer mandátumhoz jutott, az végképp elszokik a munkától, úgyhogy
abból nem lehet többé semmi,
csak képviselő."
Mikszáth Kálmán

"A rend nem más, mint az
összevisszaság, amit már
megszoktunk."

M
ichael Keaton

"Az undor egy őrszem, a legkívá- natosabb dolgok kapuja mellett ül közvetlenül."
Salvador Dali

"Egy erős eszme annak is kölcsönöz
erejéből, aki cáfolja."

Marcel Proust

"Ha az ember nem bátor, még
óvatos sem lehet eléggé."

Liszt Ferenc

"A szerelem háromnegyed részben
kíváncsiság."

Casanova

"Az emberi szív csak úgy tágulhat
magánál nagyobbra, ha közben meghasad."
Flaubert

"Gyakorold azt amit már tudsz, és ez
segít felismerni azt, amit még nem tudsz."
Rembrandt

"A hatalom mindíg megront, és ezért
egyetlen emberi lénynek vagy
csoportnak sem szabad túl sokat és
túl sokáig juttatni belőle."

Aldous Huxley

"A sajtó az elbutulás iskolája,
mert fölment a gondolkodástól."Flaubert

"Zsarnokság alatt a rend:
élet - lélek nélkül."


Victor Hugo

"Ha örül az ember, csak nyűg,
hogy van esze..."

Arany János

"Sem az államférfiak, sem a színészek nem képesek idejében nyugalomba vonulni."
Prosper Mérimée

"Megbízni valakiben: ez valóban
őrületre valló dőreség!"

Luigi Pirandello
"Semmi sem kelti bennünk annyira
a végtelenség érzetét, mint a butaság."

Ödön Von Horváth
"Furcsák a nők: néha azzal szórakoznak, hogy feláldozzák magukat"
Émile Zola

"Nincsenek előítéleteim.
Egyformán utálok mindenkit."
Alfred Hitchcock

"A rossz döntések általában
ésszerűbbnek tűnnek."

Lee Waller
"A tizedik Múzsa, aki most
kormányoz: a sajtó."

Trollope
"Egyfajta lelki sznobizmus azt hinni,
hogy az ember pénz nélkül is boldog lehet."

Albert Camus

Vissza

copyright © László Zoltán 2001 - 2015
e-mail: Literatura.hu