Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A fiatalabb írókkal az a baj,
hogy mind túlvannak a
hatvanon."

Somerset Maugham

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Paul Nash

Paul Nash
(1889 - 1946)
Monolitok köre

Versajánló

San Juan De La Cruz
Szerelem élő lángja

Szerelem élő lángja,
lelkem legközepében
milyen vigyázva, míly szelíden sebzel!
Nem fáj sebed marása,
fejezd be hát egészen,
találkozásunk hártyáját szakítsd el!

Ó, seb, gyönyörbe forgatsz!
Égetés édessége!
Ó, puha kéz! Ó, érintés, te kedves!
Örök életről hírt adsz,
kárpótolsz mindenért te!
Megölsz, s halállal új életre keltesz,

Örökkön égő mécses,
érzékeim homályos
üregeit világod beragyogja,
mi vak volt, íme fényes,
tökéletes, világos,
melegét, fényét Kedvesének adja.

Mellemben lakva titkon
ébredsz lágy fuvalommal,
eszméltetsz nyugalomra, szerelemre.
Lélekzeted beszívom,
eltöltesz javaiddal.
Ilyen gyöngéden ejtesz szerelembe!

Takács Zsuzsa fordítása

Coventry Patmore
Londoni mulatság

Éjjel csapás csapásra hullt,
hogy Newgate visszhangzott belé:
a bitó kész, nyolc óra múlt,
egy embert vezetnek felé;
harsogva zúg a csőcselék,
fejük fölött remeg az ég.
Anyja karján a csöpp gyerek
kitárt kézzel gügyög s nevet;
ingéből tépett cafatot
ráz ordítva egy lány amott;
egy férfi emitt berekedt,
s kíváncsi, mi a bűneset;
egy részeg bömböl, úgy kiván
egészséget a vég után;
emitt szitok, sok rémes arc,
amott jobb helyért dúl a harc,
míg mások édes-szabadon
ülnek, kinézve ablakon.
Végül minden elcsöndesül,
a harc a jobb helyért elül,
szitok se szól, borzongva várva
a közelgő vég-felvonásra
többezer szív ver, s egyre issza
többezer szempár szomjasan
a látványt pokol-tűzben izzva,
amint a test alázuhan.
A kötél megfeszül, s az orkán
megszeppent borzadályt sodorván
végigsöpör újra a hordán.
Harsány hangok káosza szól,
de értelmük a csőcselék
füléig immár nem hatol;
ha új társuk üdvözletét
a kárhozottak népe fújja,
úgy fest e hangzavar, s az ég
is émelyeg, amint lehullva
merev tagokkal leng a hulla.
A színjátéknak vége lett,
szétoszlik a nézősereg:
a tolvaj zsákmánnyal zsebében
szerencsét próbál más vidéken;
már lóg egy csöppség rongybabája,
büszkén bólint az anyja rája;
macskát akaszt két gyermek ott;
két férfi vígan társalog;
s ketten, perük tisztázni harccal,
félrevonulnak gyilkos arccal.

Bárány Ferenc fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
        Az alternatív, kíséreti jellegű pop-rock kedvelők bizonyára jól ismerik Tori Amos nevét és zenéjét, hiszen a a 80-as évektől kezdve jelen van dalaival a nemzetközi palettán. A dalszerző-énekesnő egyik legsikeresebb albuma a Boys for Pele, 1996-ban jelent meg és osztatlan sikert aratott mind a kritikusok, mind pedig a közönség soraiban. Toria Amos
Tori Amos: Boys for Pele