Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A kritika öröme megfoszt attól
az örömtől, melyet a szép
alkotások mélységes hatása
okozna."

La Bruyére

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang 
 
 

   
A hét műtárgya  
Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh
(1853 - 1890)
Le Moulin de la Galette

Versajánló

Barba Jacob Porfirio
Kárbunkulusok


Neved nem hoz meddő versben virágot
és nem veszhetsz el hét napján a hétnek.
Férfias csend. És gyönyörű talányod,
s páratlan eszmém fölfed egy világot,
hol mélyebb, érzékletesebb az élet.

Ó, szerelmem, mely nagy a veszteséged:
egyetlen szál csók rozmaringja nyílik
ajkaid közt, szeder festi a véred,
míg havasan és meztelen
szent, áldozati húsod élvezem.

Mily kert önt el? Egy könnycsepp a szemedben?
Óráid homokórája, szerelmem?
Ajkadon nem virul a kolibri dala:
velem élt életed nem puszta ábránd?
veled élt életem, mondd, nem tragédia?

Mily szép is az ilyen fürge madár-láb ...
Már alkalmas az éj, már tested meztelen,
húsod remeg s rám omlik lankadóban:
kínban és zaklatottan
kiáltozik szívem: „De hiszen meztelen!"

Mily szép is az ilyen fürge, sudár láb,
urad úrnője! ... mily tündéri párnák:
a szerelem volt az én eleségem
a semmi árnyaival elköltött ebéden.

Ma elheverek húsod heverőjén,
akár szénától balzsamos szelekben
a tömjén estét füstölő hegyen.
Csókot uradnak, tisztátalan nőstény!
Gömbölyű melleden kell megpihennem,
kéklő hegycsúcson, havas melleden!

Orbán Ottó fordítása

 
Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
            A delta blues egyik legnagyobb alakja Son House aki sokat tett a műfaj megújításáért és általában a blues zene szélesebb körben való elterjedéséért. Slide gitáros technikája egyedülálló és máig sokan próbálják utánozni. A Delta Blues and Spirituals című lemeze 1995-ben jelent meg és egyike a blues legkiválóbb alkotásainak. Son House
Son House:
Delta Blues and Spirituals