Ingmar Bergman

Tükör által homályosan

Tükör által homályosan

 Egyik jellegzetes eszközében megmutatkozik August Strindberg és a német film Kammerspiel hagyománya. Bergman a nézőhöz közel helyezte el szereplőit, akik olykor kihívóan a kamerába beszélnek. A kamaradrámákban sokszor már egész jeleneteket vett filmre semleges háttér előtt frontális közelképekben, ahol a tekintet és az arckifejezés apró rezzenéseire figyelt.
A Közel az élethez (Nára livet, 1958) Bergman színpadi technikáit illusztrálja. A cselekmény középpontjában három nő áll. Két napot, negyvennyolc órányi kritikus időszakot élnek át egy szülőszobában. A kamaradráma világának hangulatát már az első beállítás megteremti, amikor nyílik az ajtó, és belép a vajúdó Cecília. A film végén a legfiatalabbik nő, Hjördis elszántan kilép az ajtón a bizonytalan jövőbe. A nők múltja párbeszédekben tárul fel. Közben mindegyik színésznő alkalmat kap egy-egy rendkívül drámai jelenetre. Az elsőben, amely talán a legmélyebb benyomást kelti, Cecília megtudja, hogy kisbabája meghalt. Bergman jellemző módon elidőzik a szégyen, a bánat és a fizikai fájdalom megnyilvánulásán, amely egyik állandó színésznője, Ingrid Thulin virtuóz előadásában jelenik meg. Cecília kábán, egy ápolónővér ölelésében idézi fel aggodalmait a terhesség alatt, vádolja magát, amiért feleségként és anyaként kudarcot vallott, és hol zokog, hol kiabál fájdalmában, hol pedig keserűen felnevet. A hosszú beállításokkal és intenzív, frontális közelképekben felvett monológ több mint négy percig tart. Ez a bensőséges stílus talán a Personában jut a legmesszebbre. Alig több mint hatvan percben olyan lélektani drámát tár elénk Bergman, amely a művi világ és a valóság szétválasztására szólítja fel a közönséget. Egy színésznő, Elisabeth Volger nem hajlandó beszélni. Az ápolónővér, Alma egy szigetre viszi. Miután elnyerte Alma bizalmát, Elisabeth gyötörni kezdi őt; Alma erre erőszakkal reagál. Számos technikai megoldás azt sejteti, hogy a két nő személyisége kezd meghasadni. A hallucináció, amelyben egy kisfiú egy elmosódó képet akar elérni, ugyancsak az identitás felbomlását sugallja.
Bergman egy vetített film képeivel keretezi a történetet, utalván arra, hogy az a világ, amely így magával tudja ragadni a nézőt, illuzórikus. Egy különösen felfokozott pillanatban a filmkép elég, ezzel kirántja a nézőt a dráma hangulatából. Többértelműsége és reflexivitása a modern filmművészet egyik kulcsfontosságú művévé tette a Personát.
Bergman modern színházba nyúló gyökerei, és az, ahogyan morális és vallási kérdésekkel foglalkozott, meggyőzte a nyugati értelmiséget, és megerősítette benne a leifogást, hogy a filmkészítés komoly művészet. Filmjei és személye, az érzékeny, meg nem alkuvó filmkészítőről kialakult képpel jelentős szerepet játszott a háború utáni filmművészet meghatározásában.

Tükör által homályosan

Tükör által homályosan

Tükör által homályosan

Sikolyok és suttogások

Sikolyok és suttogások

Sikolyok és suttogások

Vissza

copyright © László Zoltán 2009 - 2010
e-mail: Literatura.hu