Luis Bunuel

A nagy tökfej

A nagy tökfej

A nagy tökfej (1949)

A nagy tökfej

Következő két filmje - a Franciaországban forgatott, erősen vallás és burzsoá-ellenes Aranykor és a Spanyolország egy különösen elmaradott részéről szóló dokumentumfilm, a Las Hurdes - tovább hangsúlyozta elkötelezettségét az álom és a képzelet szabadsága iránt, agresszív humorát, valamint a hagyományos logika elvetését.
Spanyolországban, producerként készített néhány közönségfilmet, hogy segítse a nemzeti filmipar kialakulását. Amikor 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, felajánlotta szolgálatait a párizsi emigrációba kényszerült köztársasági kor- mánynak. 1938-ban technikai tanácsadóként közreműködött a spanyol köztársaságról szóló két hollywoodi film forgatásában. 1947-ben  Mexikóban telepedett le. Itt karrierje ismét felfelé ívelt. Rendezett két kasszasikernek szánt filmet, amelyekbe egy-két szabad asszociációra épülő képsort is illesztett. Az egyik, A nagy tökfej, jelentős bevételhez jutatta, így elkészíthette önvallomását Az elhagyottak címen. Ez a külvárosi fiatalokról szoló lenyűgöző tanulmányfilm ismét a tekintélyes rendezők sorába emelte.
Bunuel egyre szabadabban alkalmazta az egyébként hagyományosnak tekinthető filmekben is a szabad képsorokat, így saját, blaszfémiával határos világa mind gyakrabban jelent meg alkotásaiban. Lassan minden filmjét, még a producerek által rákényszerítetteket is - mint amilyen például a Robinson Crusoe volt - egyaránt a bunueli világlátás uralta; ez olyan álomvilágot mutat, amelyben furcsa és váratlan dolgok történnek. A költészet az érzékenységből született agresszivi-tással fonódik össze munkáiban. Mexikói korszakának jelentős filmjei az Archibald Cruz bűnös élete és a Nazarin, amelynek egy nem evilági pap a  főhőse.
Ismét egy évtizedbe tellett, amíg - nem kis részben a francia Hajnalodik, Halál a kertben és az El Paoban nő a láz tekintélynövelő hatásával kivívta magának a nagyobb önállóságot, a lehetőséget művészi elképzeléseinek megvalósítására.
Ami antiklerikalizmusát illeti, ez eleinte csupaszon és nyiltan jelentkezett filmjeiben (Az elveszett lány), de máskor a humanizmus, a keresztényi könyörületesség bírálataként van jelen műveiban (Halál a kertben).
Bunuel szürrealizmusa is tekintélyes fejlődésen ment keresztül korai kiáltvány-értékű némafilmjeitől kései mesterműveiig, amelyekben az álom és valóság, a rejtett vágyak manifesztálódása a hétköznapi életben éppúgy a helyükre kerülnek a művészi kompozícióban, mint a racionális, polgári logikát csúfolódva keresz- tező véletlenek fölvonultatása (leginkább A szabadság fantomja épül erre), a lélekmély irracionális impulzusai, kiváltképp az erotikus ösztönélet megnyilvánu-lásaiként.

Elhagyottak

Elhagyottak (1950)

Susana

Susana

Susana

Egy asszony szerelem nélkül

Az elveszett lány

Az elveszett lány (1951)

Vissza   -   Tovább

copyright © László Zoltán 2011
e-mail: Literatura.hu