Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Szeretni annyi, mint igazat
adni annak a lénynek,
akinek nincs igaza."

Charles Péguy

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Harriet Backer

Harriet Backer
(1845 - 1932)
Otthon

Versajánló

Giambattista Marino
Az Álomhoz

A Csendnek fia és az Éjszakának,
képzeletbeli alakoknak atyja,
kedves Álom, melyen át a magasba
a lelkekkel Ámor gyakorta vágtat, –

minden szív nyugszik már a könnyű árnyak
ölén, csupán az enyém nem: rohanva
hagyd ott a homályos barlangokat s a
sötét Erebost. Jöjj, vágyom utánad.

Feledtető édességed, s te drága,
szép orcádat, mit elég csak csodálnom,
hozd írul özvegy szívem bánatára.

És ha test szerint veled múlatásom
nem adatik meg, vágynom rá hiába:
benned most a halál mására vágyom.

Végh György fordítása

Emilio Prados
A száműzött románca

Hej, ti mezők, ti, a balsors
rétjei, ködbeveszők, ti!
Ég veled, ifjú narancsos,
messzire kell ma vetődni...
Villan az ér pihe fodra,
szánt a vidék komor ökre,
elhagyom útjaitok ma,
drága mezőim, örökre.
Lágykaru zsenge kalásztok
meghal a vészteli szélben...
Őröl eremben a vég mord
malma kerengve: a vérem.
Nincs se tanyám, se barátom,
ágy se terem meg a nincsben,
nincs kenyerem, se parázsló
szó, ami tettre hevítsen.
Hej, ti szegény kitagadtak!

Tudsz-e, fa törzse, te, élni,
árnyat-adón ama gaznak,
száz gyökered ki metéli?
Jaj, az enyém csenevész test,
puszta fa, holt rügyü törzsök,
nem terem ága virágot,
sem levelet, se gyümölcsöt.
Jaj, tenyerem be nagyon süt!
Jaj, szemeim be lobognak!
Hej, csupa fény ez a hajnal!
S jaj, az az alkonyat oly vad!
Már ezután idegennek
tűnök az éber ugarnak,
nem figyel az soha engem,
mindig az új zivatart csak.
Messzi mezők, hol a kínom
elhal a lágyfüvü mezsgyén,
szél se susogja a hírem,
veszteteket ha feledném!

Tímár György fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
          A hetvenes évek elején még úgy jegyezték a bandát, mint Jimi Hendrix klónókat, annak ellenére, hogy már akkor is sajátos, zseniálisan egyéni jegyekkel rendelkeztek. Az elmúlt évtizedek során a csapatnak sikerült bebizonyítania, hogy a kemény rock élvonalába tartoznak és frontemberük a legnagyobb gitárvirtuozók egyike. Az Eye of the Storm című korong 2001-ben került a boltok polcaira és kivívta a kritika és a közönség elismerését. Mahogany Rush
Frank Marino & Mahogany Rush:
Eye of The Storm