Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Én mindent felszedegetek,
különösen azt, amit mások eldobnak."

Pablo Picasso

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


JÁTÉKSHOP
webáruház és játékbolt!


 Google PageRank

 
 
Látogatóink száma:
   
A hét műtárgya  
Albert Marquet

Albert Marquet
(1875 - 1947)

Saint Tropez

Versajánló

Alexander Xaver Gwerder
Falusi motívumok

1.
Reggelenként pulyákat riogat
vörös szakállával a hegy.
Moha alatt fekszik a rengeteg
mélyén éjjel ravatalán a nap.

2.
Tücsök szökdécsel át a kiterített
vásznon, üvegbeszéd zeng ott meg itt -
De néha a szó-háló megtörik,
s goromba kéz szed ormokról fehéret.

3.
Kezed fűben, fejed párnára bágyad,
alszol, körül szekerek, boronák
Felhő kápráztat, úgy hogy szétzilált
almot csókolgat hervadt-rózsa-szád majd.

4.
De este, kávézáskor, könnyű lesz
a szív, s a tetőn lopva kiszökik,
szalad a mezőn át a patakig -
Őzet lát, azt hiszi a földműves…

Lator László fordítása

Mauricio Bacarisse
A vezérkarok

Símulván a puszták barnálló porához,
nem pergő dobokkal, zengő klarinéttal:
vezényszavak nélkül lovagol a számos
hatalmas vezérkar.

Zötyög a sok marsall öreganyó-arccal,
subickolt sisakban, keki öltönyökben,
májbetegen, csúzzal... S jaj, ha olyik marsall
csak egyet is böffen.

Aranycsíptetőjű vén parancsnokok, kik
szemet meregetnek, szívósat és zöldet...
Hadsegédek - rajtuk villogó monoklik -
szótlanul tűnődnek.

Csizmák éjjelében sok kicsi sarkantyú
tündököl, aranylik, csillog csillagárként.
Csörömpölve bongják ünnepélyes hangú
himnuszuk a spádék.

Cselek nyelve járja, itt csak ezt susogják,
nagy számokkal jelzik, ki győz, ki erősebb.
Egyenletek zúgnak, akár furcsa rokkák:
a halált szövőek.

Műszavak és tervek szállnak, amint szokták
- bekerítő szárnyak, hídfőostrom ékben -
tisztiiskoláról jött alhadnagyocskák
szép emlékeképpen.

Európa lázas. Bombát köhög, vért hány.
Vörös seb a teste; ilyen kelevényt fal
tekeregve, mint a giliszta, e néhány
viruló vezérkar.

Búskomorak. Mondják: kell a generális,
ki a földet, foglyot - a győzelmet adja.
Nem épp kedvesek tán, node legalábbis
a küllemük nyalka.

S mért is hallgatnának észre, Bibliára,
szobrász ha akad, ki őket bronzba öntse?
s festő, aki vélné: fények rózsaszála
a taktika bölcse?

Vén hősköltemény ez, s újra éledezhet;
látomás, s a hőse még Napóleon...
Amit Meissonier nagyítóval festett,
mért kap újra lábra ez a borzalom?

Tímár György fordítása

Ujdonságaink
Filmtörténet:
Akira Kurosawa
                   
Rock Legendák:

Joe Tex        Ruth Brown      Merle Haggard

Színházművészet:
Miller: Az ügynök halála
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                     A rhythm&blues hőskorának egyik úttörő, legendás alakja Ruth Brown, akinek énekesi karrierje a negyvenes években kezdődött és 2006-os halálával ért véget. A blues, jazz és soul területén egyaránt otthonosan mozgott és vitt sikerre számos dalt, akárcsak ezen a korongon. Zenei érdemei elismeréseként 1993-ban bekerült a Rock hallhatlanjainak dicsőségcsarnokába. Ruth Brown
Ruth Brown: Songs Of My Life