Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A fösvénynek két tápláléka van:
a pénz és mások megvetése."

Balzac

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 Google PageRank

 
 
Látogatóink száma:
   
A hét műtárgya  
Olivier Ferdinand

Olivier Ferdinand
(1873 - 1957)

Martigues

Versajánló

Julius Grosse
Titkos boldogság

Mesélik, hogy sűrű erdőbe ért
egy vándor, hol csengetyű csalogatta,
csodás virágból font színes füzért,
és ékül barna fürtjeire rakta.
Hogy a világba búsan visszatért,
bámulta a nép, mélyen megriadva:
sok száz évet ment az idő előre,
s nem ismertek a koszorús fejűre.

Nekem te vagy az a csodavirág,
s fogva vagyok álom bűvöletében,
mi a szokás ma, nem tudom tehát,
mintha száz év múlt volna el eképpen.
Jövevény lettem, mivel a világ,
a kishitű, borzong vénség szelében.
Csak én vagyok ifjú és ismeretlen,
üdvöm virágdíszében, elfeledten.

Most hát ezért térek örökre meg
hozzád s meseüdvömhöz a vadonban.
Feledjenek! Számomra itt ered
a lét vize s ír minden sebre nyomban.
Fölöttem nedves sugarú szemed,
egy halk szó, mit szádról csókkal leloptam -
Így múljanak fölöttem ezredévek,
s a visszautat sose leljem én meg!

Kálnoky László fordítása

Thom Gunn
Őszi fejezet egy regényből

Sétál Ezmegezné - semmittevő,
Restség-vert lény, bár szép - s a nevelő,
Ki ifjú még, s lábuknál szerteszét
Halk panasszá olvadt szavak, mik jókor
Visszafogták a természet hevét.

Napnyugta. S nincs veríték: szárazak,
Mint vízfestmény az üvege alatt.
Az ifjú rúg egyet, s tudnunk lehet,
A fölrúgott lomb ismét visszahull,
S éppúgy hever, mint eredetileg.

Az ifjú dühe csupán levegőt ér,
Nincs változás; a tett a medencénél
Zajlik, ahol ők álltak az előbb,
S hol most a férj a gondnokkal vitat
Vadorzót s park-falat, mely összedőlt.

Ostoba! Itt a vadorzó veled,
S ujja közt tart egy döglött egeret,
Hisz' a fal minden élőlényt kizár:
Nézd, ernyőjét forgatja birtokod,
S lágy kétely csapdájában hezitál...

Toldják-foldják, nappal lazán kezelve,
Gyors hevük, mely rájuk tör éjjelente;
Kedvük tűnik-tűnik, s a talajon
Minden kimondott szavuk ott zörög,
S lesik, mint nől a súlytalan halom.

Végül hagyják a külön közeget,
S mindkettő folytatja, mit nem szeret:
A nő varr, az ifjú sivatagok
Nevét sorolja fel a fiunak -
S veri a hulló lomb az ablakot.

Tellér Gyula fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Zoot Money         Iggy Pop        Ben E. King          

Képzőművészet:
Amedeo Modigliani galéria
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                      A post Pink Floyd éra egyik legnagyszerűnbb alkotása ez a korong, mely a sztáregyüttes második peridusának minden jellegzetességét magán viseli.
Bonyolult összetettségében is megkapó és fülbemászó, költői és mégis direkt közlésű szöveg, mely modern életvitelünk és örökös magányra ítéltettségünket tárja fel, sebészi kíméletlenséggel, ahogy azt Watersztől már megszokhattuk.
Roger Waters
Roger Waters: Amused To Death