Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Csak lenni: még nem élet."

Tennyson

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 Google PageRank

 
 

   
A hét műtárgya  
Max Beckmann

Max Beckmann
(1884 - 1950)
Álarcosbál

Versajánló

Erich Mühsam
Kötelesség

A halál vendégem volt minap...
Ködként megállott, nesztelen
csuklón ragadva, mintha csak
vizsgálna, kérdve: „jössz velem?"

S a testem pillekönnyü lett,
s mindenre tiszta fény derült.
Éreztem: édes üdv lehet,
midőn ellebben életünk.

Üdv, ó, halál! Nem rémitesz:
oly jó e védőszárny alatt,
hol szellem és test könnyü lesz,
kötelme, kínja megszakad...

Kötelme? Ó, de meghal-e
a jogtiprás, ínség s gyilok,
szegénynek szomja, dús dühe -
megszűnik-é, ha meghalok?

Harcot fogadtam. Futni láss?
Élek – csatázva s csendesen.
Ó, fel ne oldja pusztulás
kötelmem – szent e név: jelen!

Kárpáty Csilla fordítása

Oliver Gogarty
A Hay Hotel

Egy ablakban széna-halom,
mint kemencében venyige,
oda jártunk mind hajnalon
könnyű kora-reggelire:
volt sok piás, csinos bige,
sok melós, ki hajnalba' kel,
multunkról nem vall semmi se
majdan, csupán a Hay Hotel.

Hol a Kipsből a sok strigó,
bukisok s az oltári szajhák,
kiken volt lovagolni jó,
míg miénk volt a fiatalság,
Tyrone Street, kis csukák, nagy harcsák,
Faithful Place, hová tűntek el?
A többit bárhogy is kutassák,
nem maradt, csak a Hay Hotel.

Dick Lyman volt ám a legény,
szálfa termet - ő is legörbedt?
Haverja Jem Plant volt, szegény,
a tallér-köldökű - a szőke
Norah Seymour szerette őket,
tudták ezt mind távol s közel;
eltünt sok ház, hol lődörögtek,
egy kivétel a Hay Hotel.

Friss Nelly, Mrs. Mack oda,
May Oblong s az N. utca 5,
hol oly gulyás volt, hogy csoda,
s jó ital mindenek fölött;
ennyi éj, s eltűnt, mint a köd,
nem maradt egy pezsgős kehely,
zöld helyébe a szürke jött,
és maradt csak a Hay Hotel.

Csupa rom, hol hajdan sereg
tivornyás banda harsogott,
újonc matróz tört üveget,
élvhajhász tőzsér hortyogott,
hol Luke Erwin ölelt lotyót,
s a lépcsőt Elwood nyalta fel;
van egy s más, mit feledni jobb -
maradt csupán a Hay Hotel.

Hol van Zongorás Mary, mondd,
ki Hell's Gate-nél lakott, s a vad
melódiák, mit hátadon
játszott a takaró alatt?
Édes volt, tüzes csöpp falat,
pokol-kapu úgy nem tüzel.
Lába közt ki játszik ma? Csak
egy felelhet, a Hay Hotel.

Ajánlás

Herceg, ne kérdezd, nem szabad,
akárhol vannak, jó a hely,
ha oly kosztot és ágyat ad,
mint hajdanán a Hay Hotel.

Tótfalusi István fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
  A rocktörténelem egyik legmarkánsabb, legeredetibb alkotója és előadóművésze David Bowie, 2016 januárjában hunyt el, mindössze két nappal utolsó albuma, a Blackstar megjelenése után. Az átváltozóművész, aki különböző korszakok stílus- jegyeinek megteremtője volt, utolsó konrongján is nagyot alkotott. Úgy is tekinthetünk az albumra, mint Bowie testamentumára. David Bowie
David Bowie: Blackstar