Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Az emberi természet sajátsága, hogy túl kell emelkednie az emberi természeten. "

Friedrich Schlegel

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Antoine Bouvard

Antoine Bouvard
(1870 - 1956)
Velence

Versajánló

Leonardo Sinisgalli
Három szerelmes vers

1.

Ki szeret, nem emlékszik,
semmit föl nem ismer,
homályos előtte minden gondolat,
és minden esemény idegen neki.
Én évről évre egyre később
vettem csak észre, hogy a szél
könnyebben fúj a dombokon,
hogy friss hajtásoktól puhább a fű.
Ilyen sokáig kellett várakoznom,
hogy ne riadjak meg, mikor
száraz tarlóra hágok és besüppedt
fazékba botlom, hogy leheletemmel
befödjem az unalmat, mint a tükröt.
Fogoly madár vagyok
aranyos rács mögött. A sokszinű
erdő nekem szinehagyott már
Temelletted találta meg a lelkem
valódi lakhelyét.

2.

Szeretjük a megtört szelet,
az elhagyott nyugalmat a tájon,
a vándormadarak mélyrepülését
algabozótok s összeroncsolt,
tépett vitorlások között.
Itt az esthajnalcsillag, és
itt vannak a vándorló szeretők.
Mert idehozza őket minden este
valami fénytelen remény,
hidakon át, az eres partszegélyre,
utasok ők, akiket szüntelen
a közömbös homokra löknek.

3.

Küszködünk éveken át,
hogy a csomókat kibogozzuk,
hogy legendás alakot adjunk
rég elveszett jelek
összekuszált zsinórzatának.

Székely Magda fordítása

William Ernest Henley
Invictus

Az égből, mely úgy hull fölém,
mint földtekére zord pokol,
bármely istent csak áldok én
lelkemért, mely meg nem hajol.

Az élet ökle letepert,
s én nem jajgattam vergődve, nem,
a véletlen dorongja vert,
s véres, de büszke még fejem.

Túl a harag, s könnyek honán
csak a homály borzalma vár,
évek fenekednek reám,
de gyávának egy sem talál.

Nem baj, ha szűk a kapu, s ha
a tekercs bármit ró ki rám,
magam vagyok sorsom ura,
lelkem hajóján kapitány.

Kálnoky László fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
         A tragikus hirtelenséggel elhunyt Prince, eredeti nevén Rogers Nelson, úgy tervezte meg 1984-es albumát, hogy azzal egycsapásra szupersztárrá váljon. Sokan vannak így vele, de az akkor már hatodik lemezénél tartó énekesnek bejött a húzása: valóban szupersztár lett. A korong azóta már a legendás felvételek sorát gazdagítja és úgy tűnik örökéletű. Prince
Prince: Purple Rain