Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Hol a nemtudás üdvözít,
ostobaság okosodni."

Thomas Gray

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


JÁTÉKSHOP
webáruház és játékbolt!


 Google PageRank

 
 
Látogatóink száma:
   
A hét műtárgya  
Andre Masson

André Masson
(1896 - 1987)

Gradiva

Versajánló

Gustavo Adolfo Bécquer
Rímek LXI

Lázas, álomtalan órák
vesznek engem körül,
ágyam martján ki lesz akkor,
mellém vajon ki ül?

Mikor rémült kezem nyújtom
már reménytelenül,
baráti kézre talál-é,
ha már végleg kihül?

Mikor szememre halálnak
üvegje települ,
szememet ki fogja majd le,
ha semmibe merül?

Mikor fölöttem harang szól
(ha szól kiséretül),
akad-é, aki imát mond,
végszó nekem kerül?

Mikor vázamra súlyával
a földnek röge dül,
lesz-e, aki sírom mellett
sírdogál egyedül?

Lesz-e végül, mikor új nap
fényétől éj derül,
aki tudja, hogyan éltem
én élhetetlenül?

Simor András fordítása

Gwendolyn Brooks
Zongoraszó háború után

Egy langyos este látom ujjain
Gyűrűit s rózsaszín kezét suhanni
A billentyűkön. Régi éheim
Sírból kikelnek enni s megköszönni.
S a zene halkan, mint az arany-rózsa,
Ha nyugaton még érezni hevét,
Átfűti a szobát, s engesztelése
Múltat dédelget, s engem melegít.
De egyszerre, mikor már lázlepett
S boldog vagyok – ők felkiáltanak,
Kiált a sok-sok keserű halott;
A szelíd zene már nem kell nekik.
Jéggé fagy akkor felolvadt szemem,
S az öröm kőarcomról lepereg.

Dal a virágoskertben

Mindig a virágoskertbe küldenek.
A hátsóudvart akarom,
Az csupa kosz, szemét, benőtték a gazok.
A rózsából is megárt a sok.
Az udvart akarom, hátramenni
A kisutcára is,
Az intézetiek játszanak ott.
Én is játszani akarok.

Mert olyan nagyon jó dolgot játszanak.
Mert olyan borzasztóan jó nekik.
Anyának nem tetszik. Pedig egy klassz dolog,
És még kilenc után is kinn játszhatnak ott.
Anya, Anya azt mondja Johnnie Mae
Az egy olyan,
Meg, hogy George nemsoká a sittre jut;
Tavaly kilopta a hátsó kaput.

Pedig egy klassz dolog. Komolyan.
És hadd legyek én is már olyan.
Majd éjfekete harisnyát húzok,
És kinn kifestve végigkopogok.

Kiss Zsuzsa fordításai

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Dylan Thomas
                   
Rock Legendák:

Alicia Keys        Lenny Kravitz       Paco de Lucia

Színházművészet:
A színházi jelmez betegségei
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                  A rock nagyasszonyát, az egyik leg-karakteresebb női figuráját a rockzene hőskorá- nak, a legtöbben a Jefferson Airplane és Jefferson Starship énekesnőjeként ismerik. A csodálatos hangú és zeneszerzői tehetséggel megáldott Grace azonban sikeres szolókarriert is a magá- énak tudhat. Az 1980-ban megjelent Dreams című korong ugyanazokkal a kvalitásokkal káp- ráztatja el hallgatóit, mint amit az együttesekben megszokott tőle a közönség. A kiváló zenei él- ményt nyújtó albumot melegen ajánlom minden rockrajongónak. Grace Slick
Grace Slick:  Dreams