Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Imádok a semmiről beszélgetni. Ez az egyetlen téma, amit kicsit ismerek."

Oscar Wilde

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


JÁTÉKSHOP
webáruház és játékbolt!


 Google PageRank

 
 
Látogatóink száma:
   
A hét műtárgya  
Frank W. Benson

Frank W. Benson
(1862 - 1951)

Lányaim arcképe

Versajánló

Dino Campana
Vásár este

Nem ismered? kérdezte szívem este,
az elbűvölő rozsdabarnát,
az aranyfürtű szőke lánykát,
ki barna és fénylő szemével és
fenséges királyi bájjal
bűvölte el a hajnal
rózsálló frisseségét:
s te a légben követtél
egy megtestesült hajnalröpke álmot:
akkor szokott kószálni, mikor álom
és pára rejti már az égen
az éji sápadt csillagot, (amit te
a kerítés mögül annyit figyeltél):
lebegve, ki csendesen szokott járni s fehéren
mint galambok repülése
biztos halott: nem ismered?
az álmok Bábel
vásári éje volt ez
és kötegekben szállt az ég felé fel,
s láng-paradicsomként gomolygott
sikamlós furcsa füttyök
s angyali kis harangok csilingelése
és szajhák ordítása
és Ofélia maskarái
villanylámpák szegényes sírásából csepegtek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meghalt az együgyű, az együgyű dalocska
s itthagyta szívem gyötrő fájdalomban
és szeretet nélkül kószáltam-kóboroltam
ledobva szívemet minden utcasarokra:
Vele, ki nem is élt, s bizony mégis halott ma,
s itthagyta szívemet lángjába holtan
szeretet nélkül, mégis fájdalomban,
ledobva szívemet minden utcasarokra.

Végh György fordítása

Liliane Wouters
Az olajfák kertje

Tíz János adhat-e egy Júdásért vigaszt?
Hisz elárult az ajka.

Egy erszényt csörgetett,
a katonáknak azt
a férfit megmutatta.

Kutyákra vágytam én,
s farkashad közeleg.
Egyik a lábamnál hált.
Holnap tart majd nekem tövist,
pálcát, szöget,
de ma még csak a száját.

Törtem a kenyeret, vérünk összevegyült,
most arcomon köpése.
Megostorozni a legjobb barát hevül,
s gyaláz meg dühben égve.

Ha ránéznék, lehet, indulna is talán,
hogy kötelet kerítsen.
Nem teszem, félve, túl sok irgalmat talál,
pillant meg szemeimben.

Lackfi János fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Dylan Thomas
                   
Rock Legendák:

Alicia Keys        Lenny Kravitz       Paco de Lucia

Színházművészet:
A színházi jelmez betegségei
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                  A rock nagyasszonyát, az egyik leg-karakteresebb női figuráját a rockzene hőskorá- nak, a legtöbben a Jefferson Airplane és Jefferson Starship énekesnőjeként ismerik. A csodálatos hangú és zeneszerzői tehetséggel megáldott Grace azonban sikeres szolókarriert is a magá- énak tudhat. Az 1980-ban megjelent Dreams című korong ugyanazokkal a kvalitásokkal káp- ráztatja el hallgatóit, mint amit az együttesekben megszokott tőle a közönség. A kiváló zenei él- ményt nyújtó albumot melegen ajánlom minden rockrajongónak. Grace Slick
Grace Slick:  Dreams