Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Apának érdeme nem szerez a
fiúnak kíméletet..."

Miguel de Cervantes

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


JÁTÉKSHOP
webáruház és játékbolt!


 Google PageRank

 
 
Látogatóink száma:
   
A hét műtárgya  
Julian Alden Weir

Julian Alden Weir
(1852 - 1919)

Ősz

Versajánló

Lavinia Greenlaw
Ahol lassan terjedtek a hírek

Ráment hétfő, kedd, szerda, csütörtök
és három ló. A tinta elmosódott,
a betűk aprók, a hajtás mentén szakadt a papír.
A kicserzett és ragacsos boríték
a közbeeső klímákat mind beitta,
sós-színű, görbe csík utalt a lovasra,
aki négy nap után átadta, miközben
talán már semmi sem úgy volt, és amíg
az ész figyelt, a szív még várhatott.

Változás kora jött: a szemafor –
az integetés merev csuklóval és könyökkel.
A hírek messzelátó-távolságon belüli
oszloptól oszlopig hatoltak előre.
A zsalus, zörgő telegráf még mindig három embert igényelt, eltérő éghajlatokkal,
hogy – elolvasván – továbbküldjék a híradást.

A szavak most gyorsabbak, kemények, aprók
...beszélgetünk, de mintha testközelből.
Kódolt és összepréselt hangom hogy jutna el
hangodhoz, nyomtalanul, megváltozatlan?
Háló-abroncs az égen, az óceán fenekén...
A London–New York kapcsolat éjszakáján
a görögtűz akkora volt, hogy a Városháza kigyulladt. Mi van, ha leég.

Imreh András fordítása

Alfred de Musset
Velence

Velencén rõt az este,
Nem ing a bárka teste,
Nyugszik halásza mind,
Lámpás sem int.

De ûlve esti parton
A bronz oroszlán zordon
S nehéz talpat emel
Az égre fel.

Körûl, a habban ázva,
Hajók s derelyék száza,
Mint halk kócsag-sereg,
Úgy szendereg.

S fölöttük, míg az estben
Száll vízi pára resten
És könnyû szél kereng, -
Zászlócska leng.

A hold az ég piarcán
Elbúvik s szende arcán
Csillagos fellegek
Fátyla lebeg:

A Szent Kereszt-apátnõ,
Ha ölti fátyolát õ,
Igy hull rá árnyvetõ
Sûrû redõ…

S a vén palota-ormok
S a sok bús ívû csarnok
S lovag-lépcsõn a sok
Hószínû fok,

S hidak, az út-erekkel
S a mord szobrú terekkel
S a rév, mely rengni kél,
Ha száll a szél,

- Mind hallgat, néma város,
Csak egy-két alabárdos
Jár, hol bástyázva áll
Az arzenál.

Oh most, míg hold dereng itt,
Hány drága lány mereng itt,
Hány gyöngyvirág, remek,
Vár, les, remeg…

Ragyogni báli éjen
Hány öltözik kevélyen
S éjszín álarcot ölt
Tükre elõtt…

Fekszik párfõmös ágyban
A szép Vanína vágyban,
S aléltan is ölel, -
Igy alszik el…

S Narcísa, a bolondos,
Víg gondolán kalandos
Mámor közt, hajnalig
Dalol, iszik…

S úgyé, Italiába
Kissé mindenki kába,
S gyönyörre adja itt
Dús napjait?…

Ne bánjuk hát, ha kong a
Vén dózse-kastély lomha
Avítt órája zord,
Bús óra-sort,

Számláljuk, édes, inkább
Makrancos, szép rubin-szád
Csókját, melyet vagy ád,
Vagy megbocsát!

S számláljuk sok-sok könnyed
Bájad s az enyhe könnyet,
Melyet fakaszt az éj,
S a drága kéj!

Tóth Árpád fordítása

Ujdonságaink
Filmtörténet:
Akira Kurosawa
                   
Rock Legendák:

Peter Frampton        Ruth Brown      Merle Haggard

Színházművészet:
Miller: Az ügynök halála
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                     Beth Orton a kilencvenes években robbant be a rockzenei köztudatba, amikor a klasszikus folk elemeket vegyíteni kezdte a trip-hop és az elektronikus muzsika ritmusaival. A Central Reservation című albuma 1999-ben került a boltok polcaira és óriási sekert aratott, mind a közönség, mind a szakma köreiben. A Heatseekers listáján a második helyig kúszott fel és az albumról kimásolt Stolen Car a billboardon is előkelő helyen szerepelt. Beth Orton
Beth Orton: Central Reservation