Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Létezni annyi, mint függeni,
érezni az élet hullámverését."

Alain

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Jozef Pankiewicz

Józef Pankiewicz
(1866 - 1940)
A virágpiacon

Versajánló

Hector de Saint-Denys Garneau
Bezárt ház

A tél magánya jár eszembe
Hosszú magányos napok
Egy halott házban
- Mert halott a ház hol semmi nyitva nincsen -
Egy bezárt házban körötte erdők

Fekete erdők teli
Fagyos széllel

Egy hideg-szorongatta házban
A nem szűnő téli magányban

Nagy tűzhelyén
egyedül szítani a kis tüzet
Táplálni száraz ággal
Újra meg újra
Hogy ki ne lobbanjon valahogy
Óvni a tüzet a teljes haláltól
Egyedül az elkergethetetlen unalommal
Összezárva vele
Amint egyre terjed a szobában
Mint a rossz kályha füstje
Melyet nem húz ki a kémény
Mikor a szél a tetőre csap
S visszalökődik a füst a szobába
S a bezárt házban bentfullad az ember

Egyedül az unalommal
A hiú rémület is alig rendíti meg
Mely egyszerre megrohan
Mikor a fagy tördeli a szögeket a fában
S a szélben ropog a gerendaváz

Hosszú éjeken át
hogy maga is meg ne fagyjon
Aztán reggel megjön a fény
S még dermesztőbb mint az éjszaka

S csak várakozni hosszú hónapokon át
Míg vége nincs a durva télnek

A tél magánya jár eszemben
Egy bezárt házban
Egyedül

Tellér Gyula fordítása

Jorgosz Szeferisz
Az öröm közjátéka

Azon a reggelen majd kicsattantunk
az örömtől,
milyen boldogok is voltunk, istenem!
Előbb a kövek derengtek fel,
a lombok, a virágok,
aztán a nap,
egy óriási nap, csupa tűz,
pedig oly magasan az égen.
Egy nimfa összeszedte
minden gondunkat
és felakasztotta a fákra,
a judásfák erdejére.
Ifjú erószok és szatírok játszadoztak
és daloltak,
rózsaszín tagok villantak ki
a sötét babérfák közül,
apró kis gyerektestek.

Egész reggel majd kicsattantunk
az örömtöl;
az örvény befedett kút volt,
melyen egy zsenge faun
puha patái dobogtak.
Emlékezz a nevetésére -
csupa-csupa öröm volt!

Aztán felhők, eső és felázott talaj.
Mihelyt a kalyibában lefeküdtél,
nem nevettél tovább,
és nagy szemeket meresztve nézted,
hogy próbálgatja lángpallosát az
 Arkangyal.
„Megfoghatatlan, mondtad,
 megfoghatatlan,
sehogy se értem az embereket,
akárhogy is próbálnak játszani
a színekkel,
örökké csak sötétek maradnak."

Somlyó György fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
         A még élő és alkotó nagy rock-legendák közül, most Paul Simon az aki új stúdióalbummal jelentkezett és bizonyította ismételten, hogy az évek múlásával kísérletező kedve nem kopott meg. A Stranger to Stranger új és izgalmas zenei területekre vezeti hallgatóját, filozófikus, gondolatébresztő szövegekkel és bizarr, mégis oly otthonos dallamokkal. Paul Simon
Paul Simon: Strager To Stranger