Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A jó tulajdonságokat szeretjük - a rossz tulajdonságokba szerelmesek vagyunk."

Karinthy Frigyes

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 Google PageRank

 
 

   
A hét műtárgya  
Jean Béraud

Jean Béraud
(1849 - 1935)
Szeles idő

Versajánló

Klaus Groth
Elhagyatva

Anyja lót-fut jajongva,
apja is könnyezik,
én fejek, kályhát tisztitok,
könnyem se kérdezik.

Jön a szomszéd, vigasztal,
szíves szóval locsog,
könnyüktől, vigaszuktól
búsan elosonok.

Este kamrámba térek,
ha a sötét leszállt,
és sírok fényes hajnalig
a hosszu éjen át.

Nekik van még egy másik,
még egy fiuk maradt,
nekem csak fájó könnyeim,
s még sírnom sem szabad.

Jön bajtársa, mesélget
hősi tetteiről,
s én kifutok s leroskadok
a rozsban egyedül.

S szinte hallom az ágyuzajt,
hogy a golyó süvít,
s szinte hallom, értem kiált:
„Jer Annám, várlak itt!”

Tótfalusi István fordítása

Garcilaso de la Vega
Vad úton értem el e puszta tájra

Vad úton értem el e puszta tájra,
hol vesztegelek béna borzalomban,
hol, mozdulnék csak, visszahúzna nyomban
egy szellemkéz dúlt hajamat cibálva.

De sarkamban már a halál kutyája,
életem szavát hallgatom bajomban;
tudom a jót s a legrosszabba fogtam,
rossz szokásból vagy mert sorsom kívánja.

Másfelől pedig időm kurta volta
és éveim gubancos szövedéke,
e bonthatatlan és fölfejthetetlen,

jó sejtelmem, mely megcsúfol naponta,
s a biztos halál, minden dráma vége,
biztat bajom szerét szemétre vetnem.

Orbán Ottó fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Ben E. King          

Színházművészet:
Pirandello: IV. Henrik
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                 A csodálatos blues gitáros Roy Buchanan másodiknak nevezett, valójában ötödik nagylemeze, mely azok közé a kiemelkedő alkotások közé tartozik melyek iskolát termtenek, és követők sora próbálja róla ellesni az egyedi technikát. Jeff Beck is ezek közé a követők közé tartozott. Gyönyörű blues zene ez a korong, melyet szívesen ajánlok minden zenerajongónak. Roy Buchanan
Roy Buchanan: Second Album